Цените на закуп за рекламен простор на проталот TRENIRAJ.MK се фиксни и истите на месечно ниво изнесуваат:

Рекламниот простор е поделен на две категории: Реклами и Спонзори.

Цена за реклами:
– Банер на десната страна 300×250: 4.500 МКД (Активна на сите страни)
– Банер на десната страна 125×125: 2.000 МКД (Активна на сите страни)
– Банер во Хедер 1070×50: 6.500 МКД (Активна на сите страни)
– Pop-UP банер на почетна страна 1080×530: 7.500 МКД
– Цена за банер во текст (секој текст): 5.500 МКД
– Mobile Large Sticky: 3.500 МКД (активна на сите страни)
– Брендирање на цел сајт: 45.000 МКД

Цена за Спонзори:

Банер на десна страна 125×125: 2.000 МКД (Активна на сите страни)
Цени за спонзорирани текстови/текстови по желба: 1.500 МКД по објавен текст.
Можност за посебен договор по барање на спонзорот (X МКД) + брендирање на цел website.

Контакт e-mail: marketing@treniraj.mk